Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Dunajská Streda

Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda

IČO: 00415944
DIČ: 2021140000
IBAN: SK03 0200 0000 0000 0273 1122

Napíšte nám

Spolky