Medzinárodné humanitárne právo

Foto baner: Arménsko – azerbajdžanská hranica. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v role neutrálneho sprostedkovateľa zabezpečuje repatriáciu internovaného civilistu z Arménska do Azerbajdžanu. ICRC /  Armen Karamyan  

Slovenský Červený kríž v čase mieru šíri vedomosti o medzinárodnom humanitárnom práve a o základných princípoch a myšlienkach Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca tak, aby boli správne pochopené, akceptované a predovšetkým rešpektované. Medzinárodné humanitárne právo je súčasťou medzinárodného verejného práva a jeho synonymom je vojnové právo.

Pozostáva z pravidiel, ktoré v dobe ozbrojeného konfliktu chráni osoby, ktoré sa priamo nezúčastňujú na vojnových konfliktoch (civilisti, zranení, zdravotníci, obete), a zároveň obmedzuje spôsoby a prostriedky používané na vedenie vojny.

MHP sa uplatňuje počas:

  • ozbrojeného konfliktu medzi dvomi štátmi
  • okupácie
  • koloniálnej nadvlády
  • vnútorných konfliktov štátu väčšej intenzity

ŽENEVSKÉ DOHOVORY Z ROKU 1949 A ICH DODATKOVÉ PROTOKOLY
Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly sú medzinárodné zmluvy, ktoré obsahujú najdôležitejšie pravidlá pre obmedzenie vojnového barbarstva. Chránia ľudí, ktorí sa nezúčastňujú bojov (civilné obyvateľstvo, zdravotníkov, humanitárnych pracovníkov) a tých, ktorí nemôžu ďalej bojovať (zranených, chorých a stroskotaných vojakov, zajatcov).  
Viac o téme

70. VÝROČIE ŽENEVSKÝCH DOHOVOROV
Nejde o výročia, alebo debaty o právnych formuláciách, ide o ochranu ľudí pred najhoršími dôsledkami súčasných vojen. Ide o zákony, ktoré zaručujú, že pokiaľ existujú konflikty, musíme dbať o zmierňovanie utrpenia. Našou spoločnou výzvou je nájsť spôsoby, ako zabezpečiť väčší rešpekt v rámci meniacej sa dynamiky konfliktov. O toto sa denne na celom svete pokúšajú členovia Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorí sú svedkami neľahkej situácie detí, žien a mužov, ktorým je odopieraná ľudskosť. Bez Dohovorov by sme na tom boli horšie. Aj v sedemdesiatke sú schopné plniť svoje poslanie, ale potrebujú viac podpory, silnejších ochrancov a ducha inovácie, aby napredovali smerom k posilneniu ochrany ľudí.“ – Prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža Peter Maurer. Viac o téme