Spolky

Slovenský Červený kríž vyvíja svoju činnosť vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom 34 územných spolkov. Každý slovenský región má svoje špecifiká a preto sa aj územné spolky vo svojej činnosti venujú rôznym oblastiam . Bližšie sa o aktivitách a službách Slovenského Červeného kríža vo vašom okolí dozviete na stránkach jednotlivých územných spolkov. 

spolky_kontakty