Darujte Červenému krížu vaše 2 %

Stojíme pred novými výzvami. Veríme však v SILU ĽUDSKOSTI. Veríme, že vzájomná pomoc a podpora v ťažkých chvíľach ľudí zbližuje. Každý príspevok 2 % z vašich daní pre Slovenský Červený kríž je pre nás dôkazom, že viac ako 150-ročná snaha zmierňovať utrpenie a pomáhať si navzájom má zmysel.

AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15. 2. 2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.

alebo

  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vám poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Potrebné údaje:
Názov: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
IČO: 00177466
Právna forma: Slovenský Červený kríž

Právnické osoby podávajúce daňové priznanie

Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Vyplňte príslušné údaje o Slovenskom Červenom kríži (viď nižšie) a sumu zodpovedajúcu 1% resp. 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 31. marca 2022 zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Poznámka:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.marca 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1% resp. 2%. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vašej spoločnosti obdržali podporu. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vašej spoločnosti poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Potrebné údaje:
Názov: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
IČO: 00177466
Právna forma: Slovenský Červený kríž

Daňové priznanie právnickej osoby
Daňové priznanie právnickej osoby – potvrdenie
Daňové priznanie právnickej osoby – poučenie