2% z dane – fyzické osoby

Vďaka vašim 2 % vieme našu pomoc násobiť.

Slovenský Červený kríž

 • ocení ročne približne 11-tisíc mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského a medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického,
 • vyškolí desiatky tisíc ľudí v laickej prvej pomoci ročne,
 • poskytne vo svojich jedálňach alebo rozvezie vyše 300-tisíc obedov ročne,
 • prepraví počas roka viac ako 3300 klientov,
 • prevádzkuje 23 zariadení sociálnych služieb na Slovensku,
 • distribuuje takmer 100-tisíc potravinových a hygienických balíčkov ročne,
 • pomáha spájať rodiny rozdelené v dôsledku vojen či prírodných katastrof,
 • vyškolí počas roka viac ako 100 mladých ľudí na realizovanie projektov v oblasti zdravia a zdravého spôsobu života detí, mládeže i seniorov.

Slovenský Červený kríž, ktorý je nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža, pomáha už vyše 100 rokov. Svoju činnosť na celom území Slovenska vykonáva za pomoci stoviek zamestnancov a tisícok dobrovoľníkov. Pri ich práci je potrebná veľká dávka empatie, zanietenia, dobrej vôle a v neposlednom rade aj financií. Ako organizácia, ktorá nevytvára zisk a už viac ako sto rokov v dobrom aj zlom sprevádza slovenskú spoločnosť, hľadá Slovenský Červený kríž finančnú podporu pre svoju prácu nielen vo verejnej správe, ale aj v komerčnom sektore a u jednotlivcov. 

Vďaka Vašej podpore prostredníctvom dvoch percent chceme pri Vás naďalej stáť a okrem spomínaných činností:

 • ďalej rozvíjať a školiť naše humanitárne jednotky – aj tragické udalosti minulého roku potvrdili potrebu červenokrížskych dobrovoľníkov, ktorí pri zásahoch podporujú nielen profesionálne záchranárskej zložky, ale poskytnú pomoc aj ľuďom zasiahnutým tragédiou,
 • podporovať naše miestne spolky po celom Slovensku, aby mohli organizovať červenokrížske aktivity vo svojich mestách i obciach – zamerané najmä na nábor bezpríspevkových darcov krvi a sociálnu pomoc seniorom,
 • skvalitňovať naše zariadenia sociálnych služieb,
 • rozširovať naše terénne sociálne služby, ako napr. prepravná služba,
 • podporovať činnosť Mládeže SČK – naši mladí ľudia sa pravidelne venujú deťom v materských a základných školách i osamelým seniorom,
 • podporovať medzinárodné aktivity Červeného kríža a Červeného polmesiaca v krízových oblastiach, kde sme často jediná organizácia poskytujúca humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi.

POMÔŽTE NÁM SPOLOČNÚ POMOC NÁSOBIŤ. ĎAKUJEME!

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať až 3%.

Ak nám chcete ako dobrovoľník poukázať 3% z dane, musíte získať potvrdenie o tom, že ste v roku 2019 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín. Ak ste naším dobrovoľníkom, toto potvrdenie Vám vystaví územný spolok, kde ste prácu vykonávali. Ak ste dobrovoľnícku prácu vykonávali pre inú organizáciu, toto potvrdenie vám vystaví daná organizácia či fyzická osoba. No svoje 3% môžete stále darovať práve nám.
 

Ako poukázať 2% (3%) z dane Slovenskému Červenému krížu

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 10.2.2020 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať

2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potrvdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. 

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.

alebo

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2020) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenský Červený kríž takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné. Na základe následného dohovoru budeme môcť v prípade vášho záujmu poslať vám poďakovací dekrét a zverejniť tiež poďakovanie na našej webstránke, vo výročnej správe a prípadne ďalších materiáloch.

Údaje Slovenského Červeného kríža:

Názov organizácie: Slovenský Červený kríž

Sídlo organizácie: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava-Staré mesto

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 00177466

 

Ak chcete darovať 2% priamo niektorému z našich územných spolkov, použite tieto údaje: 

Právna forma: Slovenský Červený kríž

Názov IČO Sídlo Obec PSČ Web

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Banská Bystrica

00416045   Pod Urpínom 6 Banská Bystrica 974 01 banskabystrica.redcross.sk
Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Banská Štiavnica
35679956 Bratská 9 Banská Štiavnica 969 01 banskastiavnica.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Bardejov

004161770 Hurbanova 18 Bardejov 085 01 bardejov.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Bratislava-mesto

00584410 Miletičova 59 Bratislava-Ružinov 821 09 bratislava.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Bratislava-okolie 

31773257 Pribinova 15 Senec 903 01 bratislavaokolie.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Čadca

00416053 Pribinova 3 Čadca 022 01 cadca.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Dolný Kubín

00416061 J. Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín 026 01 dolnykubin.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Dunajská Streda

00415944 Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda 929 01 dunajskastreda.redcross.sk 

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Galanta

00415952 Bratislavská 1458/71 Galanta 924 01 galanta.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Humenné

00416185 Kukorelliho 60 Humenné 066 01 humenne.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Komárno

00415961 Dunajské nábrežie 12 Komárno 945 01 komarno.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Košice-mesto

00416193 Komenského 19 Košice-Staré mesto 040 01 kosice.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Košice-okolie

00416207 Komenského 19 Košice-Staré mesto 040 01 kosiceokolie.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Levice

00415979 Poľná 6  Levice  934 01 levice.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Liptovský Mikuláš

00416070 Kuzmányho 15 Liptovský Mikuláš 031 01 liptovskymikulas.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Lučenec

00416088 Zvolenská cesta č. 27 Lučenec 984 01 lucenec.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Michalovce

00416215 Nám. Osloboditeľov 82 Michalovce 071 01 michalovce.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Nitra

00415987 Vajanského 7 Nitra 950 50 nitra.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Nové Zámky

00415995 Žerotínova bašta 1 Nové Zámky 940 01 novezamky.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad

00416223 Karpatská 7 Poprad 058 01 poprad.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Prešov

00416231 Jarková 45 Prešov 080 01 presov.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Prievidza

00416118 Staničná 2 Prievidza 971 01 prievidza.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Rimavská Sobota

00416126 Hurbanova 15 Rimavská Sobota 979 01 rimavskasobota.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Rožňava

00416240 Pionierov 8 Rožňava 048 01 roznava.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Senica

00416002 Kalinčiakova 1396/46 Senica 905 01  senica.redcross.sk

Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Snina

36152005 1. mája 882/17 Snina 069 01 snina.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
zemný spolok
Spišská Nová Ves

00416258 Nám. SNP č. 2 Spišská Nová Ves 052 01 spisskanovaves.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Svidník

00416266 Stropkovská 717/82 Svidník 089 01 svidnik.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Topoľčany 

00416011 Moyzesova 1333/1A Topoľčany 955 01 topolcany.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Trebišov 

00416274 M. R. Štefánika 1161/184 Trebišov 075 01 trebisov.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Trenčín 

00416029 Stromová 5 Trenčín 911 01 trencin.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Trnava

00416037 Botanická 32 Trnava 917 08 trnava.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Žiar nad Hronom

00416151 SNP 94 Žiar nad Hronom 965 01 ziar.redcross.sk

Slovenský Červený kríž,
územný spolok
Žilina

00416169 Moyzesova 38 Žilina 010 01 zilina.redcross.sk

 

 

 

1565401