7 princípov

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. Vďaka týmto siedmim princípom rastieme a naša práca je poslaním. 

Tieto jednoducho pôsobiace  slová vyjadrujú dôvod existencie celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 

Základné princípy boli schválené XX. Medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni: 

Ľudskosť 

Medzinárodné hnutie Červeného kríža sa zrodilo z túžby poskytovať pomoc bez diskriminácie všetkým raneným na bojiskách. Usiluje sa v národnom a medzinárodnom meradle zmierňovať utrpenie a predchádzať mu, kdekoľvek sa vyskytne. Cieľom hnutia je chrániť zdravie, život a vysoko si vážiť a ctiť človeka. Podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier medzi národmi. 

Nestrannosť 

Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou. Jediným jeho úsilím je zmierniť utrpenie, pričom uprednostňuje najsúrnejšie prípady. 

Neutralita 

V záujme udržania všeobecnej dôvery sa Červený kríž nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch. 

Nezávislosť 

Červený kríž je nezávislý. Národné spoločnosti pomáhajú pri humanitnej činnosti a rešpektujú zákony svojej vlastnej krajiny. Musia si však vždy zachovať svoju samostatnosť, aby mohli hocikedy konať podľa zásad Červeného kríža. 

Dobrovoľnosť 

Červený kríž má dobrovoľný charakter, upriamuje sa na poskytovanie pomoci a nie je motivovaný snahou po zisku. 

Jednotnosť 

V každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného kríža. Musí byť otvorená všetkým a musí vykonávať humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny. 

Univerzálnosť 

Červený kríž je svetová inštitúcia. V nej majú všetky národné spoločnosti rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať. 

Viac o základných princípoch nájdete na medzinárodnej stránke Fundamental Principles | IFRC