Continental event

Záchranná služba poskytovaná na tomto podujatí našou spoločnosťou