DEŇ VÍŤAZSTVA

Zabezpečovanie osláv Víťazstva na fašizmom.