DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTOV ZVOLEN

Na námestí v meste Zvolen sa konala akcia Slovenského Červeného kríža a Integrovaného Záchranného Systému. Kde sme verejnosti predstavili statické aj dynamické ukážky techniky pri simulovanej dopravnej nehode.