DOKA event

Zdravotné zabezpečenie eventu pre súkromného klienta