Event

Počas celého víkendu poskytujeme záchrannú službu na športových a kultúrnych eventoch  pre súkromných klientov.