Kynologická súťaž

Zdravotné zabezpečenie dvojdňového podujatia blízko Rimavskej Soboty.