Masarykov dvor

Zdravotné zabezpečenie podujatia organizovaného zámkom Vígľaš.