MATEJ TÓTH PRIVÍTANIE

Naša posádka zabezpečovala oslavy majstrovského titulu chodca Mateja Tótha na Nám. SNP.