Medzinárodná súťaž záchranárskych posádok „Poučme sa z minulosti – LEŠŤ 2019 a TOXIC LANCE 2019“

Aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodnej sútaže záchranárskych posádok "Poučme sa z minulosti – LEŠŤ 2019 a TOXIC LANCE 2019" s úspešným výsledkom.

V dňoch 27. a 28. marca 2019 sa vo vojenskom centre výcviku Lešť konal IX. ročník medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok "Poučme sa z minulosti – LEŠŤ 2019 a TOXIC LANCE 2019", ktorú každoročne organizuje občianske združenie Salus Vitalis.

Tejto súťaže sa zúčastnila aj posádka RLP súťažiaca za Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica v zložení MUDr. Martin Páldi, Bc. Pavel Slávik a Martin Ďurica

Súťažiaci počas súťaže absolvovali 10 súťažných stanovísť, z toho 3 v nočnej etape a ďalších 7 v nasledujúcej dennej etape ktoré boli zamerané na riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb (UHPO). Počas súťažných úloh si vyskúšali spoluprácu s inými zložkami ako napríklad s príslušníkmi 5. pluku špeciálneho určenia OSSR, príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru či príšlušníkmi HaZZ. 

Naša posádka súťažila v kategórii IZS kde medzi sebou súperili príslušníci OSSR, príslušníci HaZZ a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža.

V tejto kategórii naša posádka obsadila krásne 3. miesto. Gratulujeme!