MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ BANSKÁ BYSTRICA

Zdravotńe zabezpěcenie podujatia.