Orange

Zabezpečovanie podujatie pre spoločnosť Orange.