Otváranie Bánoša 2018

Zdravotné zabezpečenie podujatia.