Otváranie Bánoša

Záchranná služba poskytovaná na podujatí ktoré navštívilo viac ako 5000 ľudí