Pomoc Rakúskemu Červenému krížu

SČK bola duručená žiadosťod Rakúskeho Červeného kríža o vyslanie zdravotníckeho tímu do hlavného mesta Viedeň, aby tam poskytli zdrvotnícku starostlivosť v hlavnom utečeneckom centre. Túto činnosť vykonávali traja členovia SČK BB počas jedného týždňa. Ošetrili približne 400 migrantov.