Potravinová pomoc

http://www.redcross.sk/operacny_program_fead

Počas augusta naši humanitárni pracovníci doručili 863 balíčkov s potravinovou pomocou, čo predstavuje 11650 kg potravín.

 

Viac inFormácií o potravinovej pomoci V nasledujúcom linku:FEAD