RADVANSKÝ JARMOK

Ako každý rok tri naše posádky zabezpečovali toto podujatie