Rescue Šachtičky 2016

Spolupráca pri organizácii súťaže a kongresu organizovanom Záchrannou zdravotnou službou Bratislava