ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

Zdravotné zabezpečenie sanitným vozidlom a našou posádkou.