SIAF 2018

Záchranná služba a mobilná nemocnica na najväčšom podujatí z hľadiska návštevníkov na Slovensku.