Skoky na lyžiach o pohár mesta Banská Bystrica

Záchranná sluźba poskytovaná na tomto podujatí.