SLOVAK SHIELD 2016

Humanitárne jednotky SČK Banská Bystrica a Bratislava s zúčastnili medzinárodného vojenského cvičenia NATO.

Cvičenie sa konalo vo VVP Lešť. Naša jednotka bola priradená k poľnej nemocnici ROLE 2, kde si vybudovala svoje zázemie. Počas cvičenia sme pôsobili ako transportná jednotka  kritických pacientov počas vojenských konfliktov z pracoviska ROLE 1 pri bojovej línií do mobilnej neomocnice ROLE 2. Na cvičení sme participovali s technikou o počte troch kusov sanitných vozidiel a ubytovacieho stanu.

Link na tlačovú správ:  SLOVAK SHIELD