Športový deň Slovenská Pošta

Zabezpečenie zdravotníckej služby na tomto podujatí.