STRETNUTIE GENERÁCIÍ

Podujatie za účasti vládnych predstaviteľov a medzinárodných delegácií sme zabezpečovali dvomi sanitnými vozidlami s posádkami.