SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV SČK

V areáli múzea SNP a v parku pod pamätníkom sa v stredu 27.6.2015 konala súťaž žiakov základných škôl okresu Banská Bystrica a Brezno v poskytovaní prvej pomoci.

Pre súťažiacich sme mali pripravených 6 súťažných stanovíšť kde okrem teoretických otázok museli plniť aj praktické úlohy.

Víťazné družstvo ZŠ Pieninská Banská Bystrica. Víťazom v mene celého organizačného štábu srdečne gratulujeme!