TFA 2016

Každoročne poskytujeme záchrannú zdravotnú službu na tomto podujatí.