Towerrunning Banská Bystrica

Zdravotné zabezpečenie pretekárov, počas behu na vrchol výškovej budovy Europa BC.