Turičný jarmok Slovenská Ľupča 2016

Zdravotné zabezpečenie podujatia