UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL 2016

Záchranná služba poskytovaná na medzinárodnom festivale