Urpín fest 2014

Dvojdňový festival kde sme mali našich záchranárov so sanitným vozidlom