Zdravotné služby

V sobotu 13.6. zabezpečujeme zdravotnú službu so sanitnými vozidlami pre súkromných klientov na dvoch podujatiach v obci Selce a Poniky od 11:00 do 22:00

V sobotu 13.6. zabezpečujeme zdravotnú službu so sanitnými vozidlami pre súkromných klientov na dvoch podujatiach v obci Selce a Poniky od 11:00 do 22:00