ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Zdravotná služba na firemnom športovom dni pre súkromnú spoločnosť v meste Zvolen