ZVOLENSKÝ JARMOK 2016

Poskytovali sme zdravotnú službu na tomto podujatí