Činnosti Územného spolku SČK v Banskej Bystricii

V zdravotníckej oblasti sa snažíme zameriavať na prevenciu proti úrazom a výučbu prvej pomoci. Príprave zdravotníckych tímov v poskytovaní prvej pomoci na rôznych súťažiach. Aktívne sa podieľame na rozvoji humanitárnych jednotiek SČK a asistenčnými zdravotníckymi službami zabezpečujeme rôzne športové a kultúrne podujatia. Nepretržite tretím rokom vykonávame dopravu pre Lekársku službu Prvej Pomoci. Zo Stanice Prvej Pomoci už odišiel nejeden člen pracovať do záchranárskych zložiek čo je vizitka úspešného štartu pre nadšencov ktorý vidia zmysel v poslaní pomáhať druhým.