Zdravotné asistenčné služby

Ukážka zásahu na Nám. SNP v Banskej Bystrici