Humanitárna Jednotka

Piatok 14.3.08 sa v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť odohrával sled cvičení, ktoré mali preveriť pripravenosť príslušníkov SČK a Armády SR na hromadnú nehodu, útok teroristov, alebo na poskytnutie pomoci po výbuchu.
Prvé cvičenie sa odohrávalo v tzv. “Jakub Village” – Jednej z častí výcvikového priestoru. Krátko po 9 tej hodine bola na dispečing nahlásená hromadná dopravná nehoda. Autobus sa čelne zrazil s Aviou, do ktorej následne vrazilo ďalšie auto. Do autobusu potom ešte zozadu nabúralo terénne vozidlo. Na miesto nehody bola vyslaná hliadka s lekárom a dvoma záchranármi. Tí okamžite po príchode na miesto začali triediť ranených a privolali posily. Triedenie prebiehalo za pomoci farebných kartičiek – zelenej, žltej, červenej a čiernej. Zelená kartička sa pridelila pacientovi, ktorý bol schopný sa pohybovať a mal len ľahšie zranenia. Žltá kartička oznamovala, že pacient má vážnejšie zranenia a potrebuje nosidlá, ale môže maximálne hodinu počkať. Červená kartička signalizovala potrebu okamžitého transportu a následného ošetrenia pacienta. Pacienti označený touto farbou mali najvážnejšie zranenia spomedzi všetkých. Čierna kartička slúžila ako rozpoznávací znak pre tých, ktorých zranenia boli nezlúčiteľné so životom . Veliteľ záchrannej akcie potom zvolil miesto, poväčšine rovnú a dostatočne vzdialenú plochu od miesta nešťastia, kde sa odvážali už roztriedený pacienti. Následne podával pokyny pre transport zranených. Prednosť mali zranený s červenou kartičkou, následne sa prevážali žlto označený a po týchto nasledovali zelený. Mŕtvy sa transportovali až ako posledný.
Druhé cvičenie malo preveriť ako sa dokážu členovia SČK rozhodovať v bojových podmienkach a ako vedia navzájom spolupracovať s armádou. Úlohou príslušníkov armády v tomto cvičení bolo napodobniť útok teroristov na malú dedinu. V tomto prípade dedina pozostávala z troch budov a kostola a okolitých priestorov. Pri záchrannej akcii bolo všade naokolo počuť streľbu zo samopalov a pri hlavách záchranárom vybuchovali granáty. V stresovej situácii sa rozhoduje ťažšie, ako za normálnych podmienok, ale vďaka skvelej spolupráci členov Červeného kríža a armády SR všetko prebehlo hladko. Zranených sa podarilo bezpečne odviesť na vopred určené bezpečné miesto a tam ich ošetriť, alebo transportovať do určenej nemocnice.
Tretie cvičenie – úlohou tohto cvičenia bolo nasimulovať výbuch v meste. Na spoluprácu boli tentokrát privolaný aj kynológovia z Banskej Bystrice, ktorých úlohou bolo hľadať pod troskami budov ranených.Tu boli podmienky pre záchranárov asi najhoršie, pretože cez toto cvičenie začalo náhle pršať a následne aj snežiť. Na vyslobodenie niektorých ranených bolo potreba aj špeciálneho vybavenia. Nakoniec si ale opäť záchranári urobili svoju prácu na 100%..
Celkový dojem z tohto cvičenia je pre nás skvelý. Dúfame, že sa takéto cvičenia budú opakovať častejšie a že spolupráca všetkých záchranných zložiek bude napredovať k maximálnej spokojnosti zranených..
Poďakovanie: Armáde SR a Kynológom z Banskej Bystrice.

V pondelok 11. 4. 2011 prišla požiadavka od okresného veľiteľstva HaZZ SR na spoluprácu pri hasení lesného požiaru v katastri obce Staré Hory. Riaditeľka SČK BB RNDr. Zuzana Stanová zavolala prvých členov HJ SČK BB o 11:00. Úlohou bolo, zdravotnícke zabezpečenie nasadených síl jednou RLP posádkou a pomáhať pri zabezpečení zásobovania hasičov jedlom a tekutinami na jednotlivých hasebných úsekoch. Jednotka okamžite začala pripravovať asi 80 stravných jednotiek. Prvé vozidlo štartovalo na miesto udalosti o 12:30, kde sa zahlásilo na riadiacom štábe. Boli sme oboznámení so situáciou a bol dohodnutý postup zásobovania. Naše stanovište bolo pri motoreste „pod Šturcom“ odkiaľ sme vyrážali na hasebné úseky v Dolnom a Hornom Jelenci a na vrtuľníkové stanovište na Donovaloch. Od pondelka 13:30, kedy sme začali našu činnosť do utorka 18:00, kedy z miesta odišlo posledné vozidlo sme na prípravu jedla pre asi 170 hasičov, pilotov a obslužného personálu, použili potraviny z nášho humanitárneho skladu v celkovom objeme: 120 litrov kávy, 80 litrov čaju, 280 litrov minerálnej vody, 300 keksov, 15 kusov chleba, 120 rožkov, 4 kg masla, 3 kg horčice, 8 kg salámy, 6 kg párkov. V rámci nepretržitej prípravy a distribúcie jedla sa najazdilo 380 km. Spolu zasahovalo v nepretržitej prevádzke 16 našich členov. Počas tejto mimoriadnej udalosti sme mali len jeden zdravotnícky zásah a to na hasebnom úseku v lesnom teréne cca 10 km od motorestu „ Pod Šturcom“..

 

autorom fotografií a videa je Matej Kapusta

439901