Miestne spolky

1.    Banská Bystrica I.:
Predseda:    Dušan Janásek
Počet členov:  5

2.    Banská Bystrica III.:
Predseda:    Mária Lencseová
Počet členov:  75

3.    SZŠ BB:
Predseda:    Mgr. Martina Štibraná
Počet členov:    32

4.    UTV UMB:
Predseda:    Vladimír Kašička
Počet členov:     20

5.    Donovaly:
Predseda:    PhDr. Elena Vavrúšová
Počet členov:  31

6.    Horné Pršany:
Predseda:    Vlasta Michlcová
Počet členov:  20

7.    Malachov:
Predseda:    Mária Pálová
Počet členov:  55

8.    Medzibrod:
Predseda:    Nataša Klimentová
Počet členov:  50

9.    Slovenská Ľupča:
Predseda:    Elena Pašková
Počet členov:  161

10.    Staré Hory:
Predseda:    Ing. Zita Suchanovská
Počet členov:  31

11.    Selce:
Predseda:    Anna Smatanová
Počet členov:  80

12.    Poniky:
Predseda:    Ing. Aurel Hrušovský
Počet členov:  28

14.    Braväcovo:
Predseda:    Viera Vrbovská
Počet členov:  100

15.    Čierny Balog:
Predseda:    Margita Šuleková
Počet členov: 237
 
16.    Hronec:
Predseda:    Edita Morová
Počet členov: 10

17.    Jasenie:
Predseda:    Silvia Šarinová
Počet členov: 70

18.    Krám
Predseda:    Jana Rosíková    
Počet členov:  82

19.    Lopej:
Predseda:    Silvia Štellerová
Počet členov:  93

20.    Michalová:
Predseda:    Marta Kvietková
Počet členov:  45

21.    Pohorelá:
Predseda:    Veronika Klimková
Počet členov: 100

22.    Valaská:
Predseda:    Blažena Kúdelová
Počet členov:  132