Miestne spolky

 
1. SZŠ BB
Predseda: Mgr. Martina Štibraná 
 
2. Explanácia Pas
Predseda: Bc. Miroslav Vojtek 
 
3. Horné Pršany
Predseda: Ing. Renáta Dobrotová
 
4. Malachov 
Predseda: Mária Pálová 
 
5. Medzibord
Predseda: Nataša Klimentová 
 
6. Slovenská Ľupča
Predseda: Elena Pašková
 
7. Selce
Predseda: Anna Smatanová 
 
8. DHZ BB – Sásová
Predseda: Bc. Adéla Kusová 
 
9. Brezno
Predseda: Bc. Monika Fašková 
 
10. Braväcovo
Predseda: Viera Vrbovská 
 
11. Čierny Balog
Predseda: Bc. Margita Šuleková
 
12. Lopej
Predseda: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. 
 
13. Michalová
Predseda: Marta Kvietková 
 
14. Valaská
Predseda: Renáta Kováčová
 
15. Heľpa
Predseda: Mgr. Anna Bošeľová
 
16. Pohronská Polhora
Predseda: Mgr. Mária Pohorelcová 
 
17. Pliešovce
Predseda: Anna Kirschnerová 
 
18. Podzámčok
Predseda: Mária Hrčková
 
19. Sliač
Predseda: Daniela Magyarová 
 
20. Pri TUZVO Zvolen
Predseda: Ing. Veronika Veľková, PhD.
 
21. Zvolen I. 
Predseda: Ing. Zuzana Spodniaková
 
22. Krupina – mesto 
Predseda: Miroslava Slúková 
 
23. Kriváň
Predseda: Katarína Rojiková 
 
24. Pri DHZO Korytárky
Predseda: Ing. Erik Piater