Pomoc Ukrajine

24. február 2022 sa zapíše do pamäte nielen všetkých Ukrajinských obyvateľov, ale aj celého sveta. Zo strachu o vlastný život sa mnoho Ukrajinských obyvateľov rozhodlo opustiť svoju krajinu a hľadať útočisko v susedných krajinách. Jednou z nich je práve aj Slovensko. Mnoho Ukrajinských utečencov požiadalo o azyl na území Slovenskej republiky, kde hľadali útočisko pred vojnovým konfliktom.

Slovenský červený kríž, ale aj mnoho iných organizácii sa rozhodlo týmto ľuďom pomôcť. Aj u nás v Banskej Bystrici a jej okolí evidujeme množstvo utečencov, ktorí potrebujú pomoc. Mnoho Slovenských občanov sa od začiatku konfliktu sami zapojili do pomoci a priniesli množstvo vecí pre ľudí v núdzi. Išlo hlavne o oblečenie, kočíky, vankúše, jedlo a iné veci potrebné na život, či nový štart.

Územný spolok slovenského červeného kríža v Banskej Bystrici prichádzajúcim utečencom postupne vydával všetky dary od slovenských občanov. Okrem toho sa náš spolok zapojil aj do rôznych iných programov a aktivít na pomoc Ukrajine.

Spočiatku sme začali preplácaním základných potravín a liekov. Neskôr sme sa zapojili do projektu na finančný príspevok pre odídencov, ktorí prišli na naše územie po 24. februári 2022. Ukrajinci sa mohli, aj stále môžu zaregistrovať u nás na spolku alebo pomocou self-registrácie z domu.  Tento program je momentálne nastavený na 5 mesiacov, aby sa tak utečenci stihli začleniť do našej spoločnosti. Prípadne začať svoje životy nanovo.

Okrem toho čoskoro spustíme aj ďalší program „SHELTER“, ktorý pomôže Ukrajinským obyvateľom v núdzi nájsť si ubytovanie na území Slovenskej republiky. Program je však kapacitne obmedzený a určený pre najviac ohrozenú časť utečencov na našom území. Pôjde hlavne o matky s deťmi, ktoré sú bez zamestnania a nie sú schopné alebo v stave nájsť si prácu, dôchodcov a zdravotne postihnutých.

Všetci však pevne veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.