Sociálne služby

Nocľaháreň Večierka

Sociálne stredisko SČK nocľaháreň „Večierka“ tvorí prvý stupeň trojstupňovej resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi (mesto Banská Bystrica) realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.
Večierka predstavuje prvý záchytný bod pre klientov bez domova, ktorí:
– sa náhle a nečakane ocitli bez prístrešia,
– boli „bezdomovcami“, ale doteraz nemali potrebu „spať na posteli“,
– boli prepustení z výkonu trestu,
– nespĺňali vekovú podmienku pre pobyt v detských domovoch a reedukačných zariadeniach.

 

útulok Prístav

Útulok „Prístav“ tvorí druhý stupeň resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.
Do tohto zariadenia umiestňujeme klientov, ktorí boli minimálne 30 dní v nocľahárni Večierka a spĺňajú hodnotiace kritériá pre toto zariadenie.

 

útulok Nádej šanca

Útulok „Nádej – Šanca“ tvorí tretí stupeň resocializačnej siete, ktorú za kooperácie s partnermi (VÚC Banská Bystrica) realizuje ÚzS SČK v Banskej Bystrici.

Útulok „Nádej – Šanca“ bol v marci 2013 presťahovaný na Tulskú ulicu 38, kde tvorí ucelený komplex s útulkom Prístav. Existuje v priestoroch po COR centre v pravej časti prízemia. Tieto priestory boli v roku 2013 kompletne prebudované. Boli vymenené vonkajšie mreže v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, zhnité priečky, kompletne sanované podlahy – plávajúce podlahy, priestory boli vymaľované, zariadenie spŕch a sociálnych zariadení bolo vymenené.
V júni boli útulky zaradené pod Sociálno – charitatívne centrum Ivana Šedibu.