8 – hodinový kurz prvej pomoci

Na čo sa môžete tešiť?  Čakajú Vás nové informácie z prvej pomoci, zážitky spojené s praktickým nácvikom prvej pomoci. 
Naučíte sa napríklad: 
– ako ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy, popáleniny  
– ako resuscitovať dospelého i dieťa
– čo je AED a ako ho používať
– čo je dôležité pri dopravnej nehode 
– ako správne telefonovať na tiesňovú linku
 
Kurzy prvej pomoci sú dostupné počas celého roka a cenovo prijateľné. 
 
Garantmi Kurzu prvej pomoci Slovenského Červeného kríža sú lekári, záchranári a zdravotné sestry z praxe.
 
Akreditovaný Kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 hodín obsahuje všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci. Jeho absolventom sú aj uchádzači o vodičský preukaz.
 
Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP atď.  

Forma kurzu je zaujímavá a zrozumiteľná, priblížená praktickými situáciami našich školiteľov z praxe za pomoci všetkých dostupných praktických pomôcok, ktoré si účastník kurzu môže vyskúšať.

Cena kurzu je 20 € / 1 osoba. V prípade väčšej skupiny (viac ako 10 osôb) je možná zľava.

http://kurzy.redcross.sk163050