8 hodinový kurz prvej pomoci

Na čo sa môžete tešiť?  Čakajú Vás nové informácie z prvej pomoci, resuscitácie,zážitky spojené s praktickým nácvikom prvej pomoci.
Naučíte sa napríklad:
– ako ošetriť drobné aj závažnejšie úrazy, popáleniny, bezvedomie
– ako resuscitovať dospelého i dieťa
– čo je AED a ako ho používať
– postup pri dopravnej nehode
– ako správne telefonovať na tiesňovú linku
 
Kurz prvej pomoci organizujeme každý mesiac, počas celého roka.
 
Garantmi kvality Kurzu prvej pomoci Slovenského Červeného kríža sú inštruktori prvej pomocii – záchranári a zdravotné sestry z praxe.
 
Akreditovaný Kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 hodín obsahuje všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci. Jeho absolventom sú aj uchádzači o vodičský preukaz.
 
Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP atď.

Forma kurzu je zaujímavá a zrozumiteľná, priblížená praktickými situáciami našich školiteľov z praxe za pomoci všetkých dostupných praktických pomôcok, ktoré si účastník kurzu môže vyskúšať.

Cena kurzu je 30 € / 1 osoba. V prípade väčšej skupiny (viac ako 10 osôb) je možná zľava.