Dobrovoľnícka činnosť v SČK Banská Štiavnica

Dobrovoľnícka činnosť v SČK Banská Štiavnica

Dobrovoľnícka činnosť SČK v Banskej Štiavnici Pri príležitosti Dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorý sme si pripomenuli 8. mája ocenili mnohí prácu zamestnancov, ale i dobrovoľníkov týchto organizácií po celom svete. Obzvlášť v tomto období, keď spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, orgánmi verejnej správy, samosprávy a ďalšími organizáciami pomáhali zmierňovať dopad pandémie COVID-19 na tých najzraniteľnejších.

„Každý rok 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža. Deň, keď sa narodil Henry Dunant, humanista, filantrop, zakladateľ Červeného kríža. Jeho myšlienka solidárnej, dobrovoľnej pomoci bez rozdielu farby pleti, pohlavia či náboženstva je aj v tomto období vysoko aktuálna. Vážime si prácu všetkých, ktorí pomáhajú zmierniť dopad pandémie“, hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.

V Územnom spolku SČK B. Štiavnica neustále rozširujeme databázu dobrovoľníkov. V súčasnosti Veronika Griglák Farbiaková  a Peter Weis pracovali v karanténnom centre na Kolpašskej ceste, kde pomáhali pri vydávaní stravy repatriantom, Janka Babiaková zas poskytovala psychosociálnu podporu, priamym kontaktom, klientke Domova sociálnych služieb.

Aj vďaka takýmto ľuďom sa nám darí napĺňať jeden zo siedmich princípov, o ktorý sa Červený kríž ako medzinárodná organizácia opiera a to princíp dobrovoľnosti. Tento sa upriamuje na poskytovanie pomoci a nie je motivovaný po zisku.

Radi by sme aj touto cestou vyjadrili obdiv a vďaku všetkým našim dobrovoľníkom v duchu hesla, ktorým sa riadime: Spolu pomôžeme, spolu to zvládneme. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať !

Všetci záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť v SČK nás môžu kontaktovať na tel. čísle : +421903558945, email: banskastiavnica@redcross.sk