Klienti DSS v Divadle JGT vo Zvolene

Klienti DSS v Divadle JGT vo Zvolene

Vďaka podpore mesta Banská Štiavnica sme v priebehu roka 2019 realizovali v našom zariadení sociálnych služieb niekoľko aktivít zameraných na skvalitnenie poskytovaných služieb. Takým bola i návšteva divadelného predstavenia v Divadle JGT vo Zvolene, kde sme 2. 10. 2019 videli predstavenie klasickej rozprávky O troch krásach sveta.