KPR a AED

KPR je skratka vytvorená z písmen dvoch zložitých slov – kardiopulmonálna resuscitácia, ktoré môžeme laicky premenovať aj oživovanie a  AED (automatický externý defibrilátor) je skratka pre prenosný  prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci  slúžiaci práve na oživovanie.

Na školeniach prvej pomoci sa KPR a AED často používa.  Práve súbor činností ukrývajúcich sa za týmito skratkami sa spája so záchranou života.

KPR je skratka vytvorená z písmen dvoch zložitých slov – kardiopulmonálna resuscitácia, ktoré môžeme laicky premenovať aj oživovanie a  AED (automatický externý defibrilátor) je skratka pre prenosný  prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci  slúžiaci práve na oživovanie.

AED je jednoduchý a bezpečný prístroj, ktorý rozpráva. Prístroj vyhodnocuje činnosť srdca a zadáva inštrukcie záchrancovi. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca.  Ak zistí chvenie srdca alebo veľmi rýchle, ale neefektívne sťahy, rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja, ktorý dodá prostredníctvom záchrancu stlačením  znaku na prístroji AED. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce nepracuje správne, zlyháva krvný obeh. Po krátkom čase sa srdce zastaví . To je už  situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka.

Práve na takýto „zázračný hovoriaci“ prístroj  – AED sa podarilo pomocou transparentného účtu vyzbierať finančné prostriedky a umiestniť ho v týchto dňoch na budovu obecného úradu v Banskom Studenci. Ďalšie 2 prístroje AED nájdete v Banskej Štiavnici „pod Hríbom“ a na čerpacej stanici Slovnaft.

Použitie AED zvyšuje šancu na záchranu života, ale KPR musí záchranca robiť do príchodu záchranárov. Pri poskytnutí laickej prvej pomoci je potrebné si zapamätať pomer stlačení hrudníka a počtu vdychov  30:2. Hrudník stláčame hĺbky 5-6 cm.  U detí od 1 mesiaca veku do puberty resuscitáciu začíname 5 záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako u dospelých 30 stlačeniami hrudníka a 2 záchrannými vdychmi.

O tom ako správne robiť KPR a ako používať AED sa dozviete na kurzoch prvej pomoci v SČK.