Podporujte, starajte sa, odovzdajte !

Podporujte, starajte sa, odovzdajte !

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“ (Edmund Burke).

 

Aj Slovenský Červený kríž v Banskej Štiavnici sa snaží pomáhať v zmysle zásad, ktoré pri pomáhaní odporúča dodržiavať psychologička Barbora Downes: Podporujte, Starajte sa, Odovzdajte. Toto všetko sa deje aj v spolupráci profesionálov s dobrovoľníkmi. Nie sú zbytočné slogany: Spolu to zvládneme, Spolu to dokážeme, veď každý má iné možnosti, iné schopnosti. Vychádzajúc z tohto predpokladu ďakujeme tým, ktorí šili rúška Ľudmila Blašková, Beata Lauková, Renata Šuhajdová, Sasha Si, Katarína Tomčíková, a darovali ich SČK. SČK ich následne distribuoval vlastnými silami ale aj v spolupráci s mestskou políciou, slovenskou poštou. K rúškam sme pribaľovali rukavice, ktoré sme dostali od ďalších darcov Medical Solutions Slovakia, Lekárne Slnečnica. Vďaka tejto spolupráci množstvo obyvateľov dostalo základný balíček ochrany.

Pokiaľ ešte niekomu takýto základný balíček chýba, stačí zavolať na tel. číslo: 45 692 15 40 alebo napísať e-mail na banskastiavnica@redcross.sk a my veľmi radi odovzdáme rukavice a ochranné rúško, každému, kto požiada o takúto pomoc. V tomto období bolo ťažké zohnať niektoré pomôcky, ktoré sú dôležité ako prevencia počas pandémie, tu sa opäť spojili sily a SČK pomohol poskytnutím bezpečnostných overalov a bezdotykových teplomerov. Aj nám pomohli a preto, aby sme my mohli pomáhať ďalej.