Potravinová pomoc SČK a Kaufland

Potravinová pomoc SČK v B. Štiavnici a Kaufland

Aj v tomto roku bola poskytnutá potravinová pomoc sociálne odkázaným občanom. Na celej akcii sa podielal SČK v B. Štiavnici v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland.